Ευκαιρίες Καριέρας

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ:

Αναζητεί Αιμολήπτη - Αιμολήπτρια

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
● Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας
● Εμπειρία και καλές γνώσεις στην αιμοληψία
● Φιλοδοξία και εργατικότητα
● Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων

Η εταιρία προσφέρει:
● Ανταγωνιστικές αποδοχές
● Δυνατότητα εξέλιξης
● Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
● Συνεχής εκπαίδευση
Αναζητεί για συνεργασία, Ιατρό ειδικότητας Aκτινοδιαγνώστη

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
● Πτυχίο Ιατρικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
● Επιθυμητή εμπειρία
● Φιλοδοξία και εργατικότητα

Η εταιρία προσφέρει:
● Εξαιρετικές αποδοχές
● Προοπτική εξέλιξης
● Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
● Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
Αναζητεί Ιατρό Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:
● Πτυχίο Ιατρικής και τίτλο ειδικότητας
● Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
● Φιλοδοξία και εργατικότητα

Η εταιρία προσφέρει:
● Εξαιρετικές αποδοχές
● Προοπτική εξέλιξης
● Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
● Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
Αναζητεί για συνεργασία, Ιατρό ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ για κάλυψη καρδιολογικού τμήματος (Υπέρηχος καρδιάς, Triplex, Δοκιμασία κοπώσεως, Holter ρυθμού, Holter πιέσεως)

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
● Πτυχίο Ιατρικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
● Επιθυμητή εμπειρία
● Φιλοδοξία και εργατικότητα

Η εταιρία προσφέρει:
● Εξαιρετικές αποδοχές
● Προοπτική εξέλιξης
● Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
● Άνεση χρόνου για τον ιατρό και εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
Αναζητεί Τεχνολόγους Ακτινολογίας/Ακτινοθεραπείας ή Βοηθούς Ραδιολογίας Ακτινολογίας

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
● Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας
● Επιθυμητή Εμπειρία
● Φιλοδοξία και εργατικότητα
● Απαραιτήτως Πτυχίο με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

Η εταιρία προσφέρει:
● Ανταγωνιστικές αποδοχές
● Δυνατότητα εξέλιξης
● Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
● Συνεχής εκπαίδευση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο email: work@biotypos.gr

"Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά και η υποβολή τους προϋποθέτει την αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία με σκοπό την αξιολόγηση αυτών."