ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διαγνωστικό Κέντρο Βιότυπος θα είναι ανοιχτό ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ αποτελεσμάτων
από τη Δευτέρα 10/06 έως την Παρασκευή 14/06 τις ώρες 17:00-20:00.