ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

με μέθοδο DEXA

icon
ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25€

Η τεχνολογία αιχμής στην γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη ανάλυση του σώματος(body composition) για εκτίμηση και των 3 στοιχείων: οστά, λίπος, μύες
Η μέθοδος DEXA (Διπλής Ενέργειας Φωτονιακή Απορροφησιομέτρηση) αρχικά αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό της οστικής μάζας και τον υπολογισμό της οστικής πυκνότητας, με σκοπό την διάγνωση της οστεοπενίας και της οστεοπόρωσης. Σχετικά πρόσφατα, η μέθοδος DEXA συμπεριέλαβε την ολοσωματική ανάλυση λιπομέτρηση, η οποία προσδιορίζει πέραν της οστικής μάζας και τον λιπώδη ιστό, αλλά και τον μυϊκό ιστό (μάζα μαλακών μορίων), ανα περιοχή του σώματος.H ολοσωματική ανάλυση δια της μεθόδου DEXA θεωρείται ως το χρυσό πρότυπο αναφοράς (reference gold standard) της ανάλυσης του σώματος (body composition). Συγκριτικά, όλες οι άλλες κοινές μέθοδοι ανάλυσης σώματος (πχ BMI, ζυγαριές λιπομέτρσης – αγωγιμότητας, κ.τ.λ.) πολύ χονδρικά και με μεγάλο εύρος σφάλματος μέτρησης, προσπαθούν έμμεσα να υπολογίσουν στο σώμα μόνο το λιπώδη και το μη λιπώδη ιστό (fat mass and fatfree mass), προσφέροντας ουσιαστικά ενδεικτικές μόνο τιμές, χωρίς να μπορούν να διαχωρίσουν τα 3 στοιχεία του σώματος (οστά, λίπος και μύες. Αντίθετα, η ολοσωματική ανάλυση δια της μεθόδου DEXA μπορεί να εκτιμήσει με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια (ακρίβεια μέτρησης >99%) την απώλεια ή την απόκτηση μυϊκής μάζας ή λιπώδους ιστού, σε ποια ποσότητα και σε ποια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος, ενώ ταυτόχρονα δεν προβαίνει σε “έμμεσους υπολογισμούς” της σύστασης του σώματος και σε “εικασίες”, καθώς πραγματοποιείται πλήρης μέτρηση σε όλο το ανθρώπινο σώμα, σημείο προς σημείο.

Η ολοσωματική ανάλυση δια της μεθόδου DEXA είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη στους τομείς της ιατρικής, του αθλητισμού, της διατροφής, του ελέγχου του μεταβολισμού και της φυσιολογίας της άσκησης, καθώς χαρτογραφεί το σώμα και παρέχει ακριβή δεδομένα σχετικά με τη σύσταση του σώματος.

Μερικές ενδεικτικές εφαρμογές της ολοσωματικής ανάλυσης δια της μεθόδου DEXA:
– Η παρακολούθηση ενός ασφαλούς και επιτυχούς προγράμματος δίαιτας και διατροφής, στο οποίο δεν αρκεί μόνο η απώλεια βάρους, καθώς αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την ελάχιστη δυνατή απώλεια μυϊκής μάζας.
– Η παρακολούθηση των αθλητών κατά την αγωνιστική περίοδο και κατά την περίοδο ανάπαυλας
– Η ανίχνευση του μεγέθους της μυϊκής ατροφίας μετά από τραυματισμό και η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποκατάστασης των μυών μετά την αποθεραπεία
– Το body-building και το fitness.
– Η πρόληψη και η παρακολούθηση μιας χρόνιας ασθένειας (cardiovascular risk, metabolic
syndrome,κλπ) – Η προσωπική παρακολούθηση της πορείας του σώματος και των επιπτώσεων σε αυτό από μια ασθένεια, ένα τραυματισμό, ένα χειρουργείο ή του γήρατος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Το άτομο ξαπλώνει με την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού στο κρεβάτι της συσκευής DEXA. Στη συνέχεια, ο ειδικός ιατρός, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, χειρίζεται τη συσκευή DEXA και διεξάγει την εξέταση της ολοσωματικής ανάλυσης. Στην οθόνη του υπολογιστή σχηματίζεται γραφικά η απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος. Ο ειδικός ιατρός, με χρήση κατάλληλου λογισμικού, επεξεργάζεται την εικόνα του σώματος που έχει παράγει η συσκευή DEXA, ώστε να παραχθεί η αναφορά με τη σύσταση του σώματος ανά περιοχή.

Τα αποτελέσματα της ολοσωματικής ανάλυσης δια της μεθόδου DEXA, αφορούν ξεχωριστά τις εξής περιοχές: κεφαλή, αριστερό/δεξιό άνω άκρο (χέρι), αριστερό/δεξιό κάτω άκρο (πόδι), αριστερό/δεξιό τμήμα του κορμού, σύνολο αριστερής/δεξιάς πλευράς του σώματος, σύνολο κατανομής λίπους κατά ανδροειδές ή γυναικοειδές πρότυπο (Android/Gynoid) και συνολικά ολόκληρου του σώματος.

Η ποσότητα της ακτινοβολίας που προσλαμβάνει το σώμα είναι μηδαμινή και διαρκεί μόλις 3 λεπτά!

Σε κάθε επόμενη επανεξέταση, γίνεται άμεσα σύγκριση με τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων μετρήσεων, ώστε να είναι εμφανής η όποια διαφοροποίηση.