Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΤΜΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ - CBCT

Υπηρεσίες & Παροχές

Με απόλυτη ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Δείτε το ευρετήριο Πακέτων & Checkup

CHECKUP

Έμπειροι αιμολήπτες του κέντρου μας αναλαμβάνουν την λήψη αίματος και την παραλαβή άλλων βιολογικών δειγμάτων από τον προσωπικό σας χώρο. Το ραντεβού κλείνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως από την προηγούμενη μέρα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ διαθέτει για τη μεταφορά ασθενών σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ως πρότυπο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο, ο ΒΙΟΤΥΠΟΣ ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδει την εφημερίδα ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ, είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και εκτελεί τις απλές (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη κτλ.) αλλά και ειδικές εξετάσεις (ορμόνες θυρεοειδούς, καρκινικούς δείκτες, ακτινογραφίες κτλ.) για όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΕΟΠΥΥ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΦΟΝ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μοναδικός σκοπός μας η καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης του εξεταζομένου, με αποτελέσματα επιστημονικά αξιόπιστα, νομικά υποστηρίξιμα και ιστορικά τεκμηριωμένα ως προς την ποιότητα τους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Ιατρικό Κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ εναρμονίζεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (Ε.Ε. 2016/679) και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τον κανονισμό, τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η επιχείρηση «ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ» που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» προϋπολογισμού 150 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα ιατρικά σας δεδομένα συνεχώς μαζί σας, Άμεσα, Εύκολα, Δωρεάν. Ζητήστε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας στην γραμματεία οποιουδήποτε κέντρου Βιότυπου δίνοντας μόνο το e-mail σας. Η διαδικασία είναι άμεση & πολύ απλή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για iPhone & iPad

ΛΗΨΗ ΜΕΣΩ APPSTORE ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πιστοποιήσεις ISO & Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Το κέντρο μας, κατέχει ISO 9001-2008. Διενεργεί εσωτερικό έλεγχο ποιότητας σε όλες τις αναλύσεις (Αιματολογικές, Βιοχημικές, Ορμονολογικές, Καρκινικούς δείκτες, Παράγοντες πήξης κα.

Συμμετέχει σε εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας :
- ΕΣΕΑΠ (Εθνικό σύστημα ελέγχου αξιολόγησης ποιότητας)
- Ε.Α.Ε. (Ελληνική αιματολογική εταιρία)
- EQAS (External Quality Assurance Services BIORAD)

Έχει εγκατασταθεί, παραμετροποιηθεί ειδικά για τα κέντρα μας και λειτουργεί η εφαρμογή Gi-Maxima (πρόγραμμα μέσω δικτύου υπολογιστών) που διασφαλίζει την διαχείριση της ολικής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μας

Διαπίστευση κατά ISO-15189: Τον Οκτώβριο του 2013 εκδόθηκε το πιστοποιητικό όπως ακολουθεί με αριθμό πρωτοκόλλου 888.

Τα Οφέλη από τη καθημερινή λειτουργία του κέντρου είναι ήδη φανερά όλη τη διετία προετοιμασίας:

  • Ανάπτυξη του επιστημονικού και λειτουργικού επιπέδου του κέντρου, ώστε να μπορεί να συγκριθεί με τα καλύτερα κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, μέσω της ιχνηλασιμότητας που του παρέχει η διαδικασία ελέγχου, για τις διαπιστευμένες και όχι μόνο εξετάσεις μας.
  • Διάδοση της φιλοσοφίας Ποιότητας και Συνεχούς Βελτίωσης
  • Βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών
  • Βελτίωση της ικανοποίησης όλων των εμπλεκομένων – ιατρών, λοιπού προσωπικού, προμηθευτών, ταμείων, ασφαλιστικών φορέων.
  • Προώθηση του ασφαλέστερο δυνατό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζομένους.
  • Δημιουργία, συντήρηση και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης της απόδοσης, που βοηθά τη Διοίκηση αλλά και κάθε τμήμα, να εντοπίζουν τις δυνατότητες βελτίωσης και τα αποτελέσματα των βελτιωτικών ενεργειών.

Μοναδικός σκοπός μας η καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης του εξεταζομένου, με αποτελέσματα επιστημονικά αξιόπιστα, νομικά υποστηρίξιμα και ιστορικά τεκμηριωμένα ως προς την ποιότητα τους.

Η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας στο εργαστήριο κοινώς αποδεκτού και επίσημα αναγνωρισμένου από τους αρμόδιους φορείς αποδεικνύει α. Την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας β. Την τεχνική του επάρκεια και γ. Ενισχύει την αναγνώριση και το κύρος του.

Το εργαστήριό μας, στηριζόμενο στην εμπειρία, την σύγχρονη τεχνολογία αλλά και τη θεωρητική γνώση διατηρεί υψηλά standard με α. καθορισμό στόχων ποιότητας, β. επιλογή κατάλληλων αναλυτικών μεθόδων και πρακτικών γ. ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης της αναλυτικής ποιότητας σε καθημερινή βάση, που αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος ποιότητας που περιλαμβάνει σειρά ενεργειών εξαρτημένων μεταξύ τους στα πλαίσια της Διαχείρισης Ολικής ποιότητας (Total Quality Management)

GDPR & Cookies

Μάθετε πως ο ΒΙΟΤΥΠΟΣ εναρμονίζεται με τον GDPR και το πως επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ.

Πατώντας Αποδοχή συμφωνείτε με τους όρους μας.