Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευκαιρίες Καριέρας

Ο Ιατρικός Όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ στην Αθήνα

ζητεί νέα -ο, για τη θέση

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

 • Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας
 • Καλή παρουσία
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Απαραιτήτως καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Σχετικό πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ
 • Εμπειρία στο αντικείμενο θα προσμετρηθεί θετικά
 • Καλή γνώση αγγλικών

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Κίνητρα απόδοσης
 • Πλήρη απασχόληση

 

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

 • Ικανότητα γρήγορης δακτυλογράφησης (τυφλό σύστημα)
 • Εμπειρία με τη χρήση συσκευών καταγραφής δεδομένων
 • Άριστη γνώση εργαλείων επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων
 • Εξοικείωση με εξοπλισμό γραφείου
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα εντοπισμού σφαλμάτων γραμματικής, ορθογραφίας και στίξης
 • Εμπιστευτικότητα
 • Απαραιτήτως καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Απολυτήριο λυκείου, επιπλέον εκπαίδευση ή πιστοποίηση σε υπολογιστές είναι πλεονέκτημα
 • Εμπειρία στο αντικείμενο θα προσμετρήσει θετικά

 

 Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Κίνητρα απόδοσης
 • Πλήρη απασχόληση

 

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Φιλοδοξία και ευσυνειδησία
 • Ιατρική Δεοντολογία
 • Αγάπη για τον ασθενή

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές
 • Άνεση εργασιακού χρόνου
 • Προοπτική εξέλιξης
 • Ευελιξία ωραρίου
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
 • Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη

 

Επιπλέον:

 

Ο όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ιατρό που επιθυμεί να συμμετέχει σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα της εταιρίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών ανακοινώνονται από τους ιατρούς σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

 

Επίσης η εταιρία είναι στο πλευρό κάθε ιατρού για περαιτέρω οικονομική, επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη.

 

Η κύρια προσπάθεια των ιατρών του ομίλου ΒΙΟΤΥΠΟΣ είναι η μέγιστη ιατρική προσφορά σε κάθε ασθενή.

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

 • Εξαιρετικές γνώσεις αιμοληψίας και τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και χορήγηση σκιαγραφικού υγρού
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Ευσυνειδησία
 • Ιατρική Δεοντολογία
 • Αγάπη για τον ασθενή

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές
 • Ευελιξία ωραρίου
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Άνεση εργασιακού χρόνου
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
 • Κορυφαία τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη

 

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Φιλοδοξία και ευσυνειδησία
 • Ιατρική Δεοντολογία
 • Αγάπη για τον ασθενή

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές
 • Άνεση εργασιακού χρόνου
 • Προοπτική εξέλιξης
 • Ευελιξία ωραρίου
 • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας
 • Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη

 

Επιπλέον:

Ο όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ιατρό που επιθυμεί να συμμετέχει σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα της εταιρίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών ανακοινώνονται από τους ιατρούς σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Επίσης η εταιρία είναι στο πλευρό κάθε ιατρού για περαιτέρω οικονομική, επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη.

Η κύρια προσπάθεια των ιατρών του ομίλου ΒΙΟΤΥΠΟΣ είναι η μέγιστη ιατρική προσφορά σε κάθε ασθενή.

Αποστολή Βιογραφικού

 

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εμπειρία στο αντικείμενο
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Απαραίτητα με άριστες γνώσεις αιμοληψιών και τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Προοπτική εξέλιξης
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

 • Ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας
 • Επιθυμητή εμπειρία
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση

 

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

 • Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας
 • Εμπειρία και καλές γνώσεις στην αιμοληψία
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση

 

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

 • Ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Απαραιτήτως Πτυχίο με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
 • Απαραιτήτως εμπειρία σε Μαγνητικό Τομογράφο

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Υψηλές αποδοχές
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση

 

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά σημειώματα στα οποία αναφέρεται ρητά η εμπειρία σε Μαγνητικό Τομογράφο.

 

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως:

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (call center)
 • Εμπειρία στον Ιατρικό χώρο
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα
 • Άριστη Γνώση Η/Υ
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Πλήρη ή μερική απασχόληση
 • Κυλιόμενο ωράριο
 • Δυνατότητα εξέλιξης

 

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως:

 • Απόφοιτος/η σχολής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Γνώση χρήσης MS Office
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμισμό και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Ευγενική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ευχέρεια στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός δικτύου συνεργατών και πελατών
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Υψηλές αποδοχές
 • Πλήρης απασχόληση
 • Συνεχής εξέλιξη
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον

 

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως:

 • Σχετικό πτυχίο ΑΕΙ –ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα προσμετρηθεί
 • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών
 • Αναλυτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα με ηγετικές ικανότητες
 • Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα και λήψης πρωτοβουλιών
 • Φιλοδοξία και εργατικότητα

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
 • Συνεχή εξέλιξη
 • Ευχάριστο περιβάλλον και εργασιακή άνεση

 

Αποστολή Βιογραφικού

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως:

 • Πτυχίο ΕΚΑΒ ή Ι.Ε.Κ. Διασώστη με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
 • Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας σε ισχύ
 • Γνώσεις αιμοληψιών θα συνεκτιμηθούν

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Πλήρη απασχόληση

 

Αποστολή Βιογραφικού

GDPR & Cookies

Μάθετε πως ο ΒΙΟΤΥΠΟΣ εναρμονίζεται με τον GDPR και το πως επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ.

Πατώντας Αποδοχή συμφωνείτε με τους όρους μας.