Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Διασφάλιση Ποιότητας

Μοναδικός σκοπός μας η καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης του εξεταζομένου, με αποτελέσματα επιστημονικά αξιόπιστα, νομικά υποστηρίξιμα και ιστορικά τεκμηριωμένα ως προς την ποιότητα τους.

Η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας στο εργαστήριο κοινώς αποδεκτού και επίσημα αναγνωρισμένου από τους αρμόδιους φορείς αποδεικνύει α. Την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας β. Την τεχνική του επάρκεια και γ. Ενισχύει την αναγνώριση και το κύρος του.
Το εργαστήριό μας, στηριζόμενο στην εμπειρία, την σύγχρονη τεχνολογία αλλά και τη θεωρητική γνώση διατηρεί υψηλά standard με α. καθορισμό στόχων ποιότητας, β. επιλογή κατάλληλων αναλυτικών μεθόδων και πρακτικών γ. ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης της αναλυτικής ποιότητας σε καθημερινή βάση, που αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος ποιότητας που περιλαμβάνει σειρά ενεργειών εξαρτημένων μεταξύ τους στα πλαίσια της Διαχείρισης Ολικής ποιότητας (Total Quality Management)

Το κέντρο μας:

Κατέχει ISO 9001-2008
Διενεργεί εσωτερικό έλεγχο ποιότητας σε όλες τις αναλύσεις (Αιματολογικές, Βιοχημικές, Ορμονολογικές, Καρκινικούς δείκτες, Παράγοντες πήξης κα.
Συμμετέχει σε εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας :
- ΕΣΕΑΠ (Εθνικό σύστημα ελέγχου αξιολόγησης ποιότητας)
- Ε.Α.Ε. (Ελληνική αιματολογική εταιρία)
- EQAS (External Quality Assurance Services BIORAD)

Έχει εγκατασταθεί, παραμετροποιηθεί ειδικά για τα κέντρα μας και λειτουργεί η εφαρμογή Gi-Maxima (πρόγραμμα μέσω δικτύου υπολογιστών) που διασφαλίζει την διαχείριση της ολικής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μας

Διαπίστευση κατά ISO-15189:

Τον Δεκέμβριο 2011 ξεκίνησε η προετοιμασία Διαπίστευσης του κατά την οποία δεσμεύεται να εξακολουθήσει να πληρεί τις απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.Δ. που αναφέρονται λεπτομερώς στα έγγραφα ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15189, ΕΣΥΔ ΚΑΔ και ΕΣΥΔ ΚΟ ΚΛΙΝΕΡΓ καθώς και κάθε άλλη προσδιορισμένη δημοσίευση.
Τον Ιούλιο του 2012 έγινε προ-αξιολόγηση με βάση τα πρότυπα, εντοπίζοντας διορθωτικές ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.Δ.
Τον Ιούλιο του 2013 δύο επιθεωρητές βρέθηκαν στο εργαστήριο μας για να διενεργήσουν τον τελικό έλεγχο. Εισηγήθηκαν θετικά για την Διαπίστευσή μας.
Τον Οκτώβριο του 2013 εκδόθηκε το πιστοποιητικό όπως ακολουθεί με αριθμό πρωτοκόλλου 888.
Τα Οφέλη από τη καθημερινή λειτουργία του κέντρου είναι ήδη φανερά όλη τη διετία προετοιμασίας:

  • Ανάπτυξη του επιστημονικού και λειτουργικού επιπέδου του κέντρου, ώστε να μπορεί να συγκριθεί με τα καλύτερα κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, μέσω της ιχνηλασιμότητας που του παρέχει η διαδικασία ελέγχου, για τις διαπιστευμένες και όχι μόνο εξετάσεις μας.
  • Διάδοση της φιλοσοφίας Ποιότητας και Συνεχούς Βελτίωσης
  • Βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών
  • Βελτίωση της ικανοποίησης όλων των εμπλεκομένων – ιατρών, λοιπού προσωπικού, προμηθευτών, ταμείων, ασφαλιστικών φορέων.
  • Προώθηση του ασφαλέστερο δυνατό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζομένους.
  • Δημιουργία, συντήρηση και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης της απόδοσης, που βοηθά τη Διοίκηση αλλά και κάθε τμήμα, να εντοπίζουν τις δυνατότητες βελτίωσης και τα αποτελέσματα των βελτιωτικών ενεργειών.

 

Κοιτάζοντας το μέλλον:

  • Η φιλοσοφία αυτή εφαρμόζεται ήδη στα απεικονιστικά τμήματα του κέντρου, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια και η ταυτότητα των λειτουργιών με στόχο την τυποποίηση.
  • Το εργαστήριο έχει θέσει στόχους αύξησης των εξετάσεων που θα έχουν διαπίστευση, αυξάνοντας τα τμήματα που κατέχουν τέτοιες εξετάσεις.

Γεώργιος Σ. Χρονάς

MD. Ph.D. Ιατρός Μικροβιολόγος
Διευθύνων Σύμβουλος Ιατρικών Κέντρων Βιότυπος

 

Κωνσταντιανός Δημήτρης

Ph.D. Κλινικός Χημικός, Υπεύθυνος ποιότητας κατά ISO15189

 

Χειμαριός Δημήτρης

Βιολόγος, Τεχνικός Υπεύθυνος κατά ISO15189

GDPR & Cookies

Μάθετε πως ο ΒΙΟΤΥΠΟΣ εναρμονίζεται με τον GDPR και το πως επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ.

Πατώντας Αποδοχή συμφωνείτε με τους όρους μας.