Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μαγνητική Τομογραφία Μαστών

Η Μαγνητική τομογραφία μαστών ή Μαγνητική Μαστογραφία αποτελεί τα τελευταία χρόνια απαραίτητο εργαλείο στην απεικόνιση του μαστού. Στην συμβατική μαστογραφία παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη της απεικόνισης καλοηθών και κακοηθών βλαβών . Η συχνότητα ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων της απλής μαστογραφίας κυμαίνεται στο 5-15% . Η Μαγνητική τομογραφία μαστών αποτελεί την ίδια στιγμή μια πολύ ευαίσθητη τεχνική στην ανίχνευση παθολογίας στον μαστό. Η υπεροχή της εξέτασης συνίσταται οτι μπορεί να αναδείξει κακοήθεις βλάβες που δεν ειναι διακριτές υπερηχογραφικά ή μαστογραφικά. Παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα όπως η μελέτη αιμάτωσης των ιστών ,υψηλή ευαισθησία (89-100%), η διάγνωση πολυεστιακού και πολυκεντρικού καρκίνου, η ταυτόχρονη απεικόνιση θωρακικού τοιχώματος όπως και ο έλεγχος ακεραιότητας εμφυτευμάτων σιλικόνης κ.α. Οι ενδείξεις της Μαγνητικής τομογραφίας μαστών εχουν πλεον καθοριστεί και έχουν τροποποιηθεί οι σχετικοί αλγόριθμοι οι οποίοι περιλαμβάνουν την μαγνητική τομογραφία. Η εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας παράλληλα έχει οδηγήσει στη λήψη εικόνων αυξημένης διακριτικής ικανότητας καθώς και στην επιτάχυνση της εξέτασης.

 

Η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται στην 8η έως 13η ημέρα του κύκλου (το αργότερο έως την 20η) στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες . Η εξέταση ειναι καλά ανεκτή και πραγματοποιείται με την εξεταζόμενη (ή σπανιότερα εξεταζόμενο) σε πρηνή θέση.Διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Κατα τη διάρκεια της εξέτασης χορηγείται ενδοφλέβια παραμαγνητική ουσία (σκιαγραφικό μέσο).

Οι ενδείξεις της εξέτασης περιλαμβάνουν τα παρακάτω : Χαρακτηρισμός εστιακής βλάβης – Η Μαγνητική Τομογραφία ενδείκνυται όταν οι υπόλοιπες απεικονιστικές μέθοδοι, όπως το υπερηχοτομογράφημα και η μαστογραφία, καθώς και η φυσική εξέταση είναι μη καταληκτικές για τηνπαρουσία ή όχι κακοήθειας. Η ΜΤ μπορεί να είναι χρήσιμη σε ασθενείς στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί χειρουργείο για καρκίνο μαστούγια τη διαφοροδιάγνωση υποτροπής της νόσου απο μετεγχειρητική ουλή. Καταστάσεις που μπορεί να επηρεασουν την αποτελεσματικότητα του απλού μαστογραφικού ελέγχου , όπως πυκνοί μαστοί ή προθέματα σιλικόνης μπορούν, στο κατάλληλο κλινικό έδαφος, να οδηγήσου σε εξέταση με ΜΤ. Neoadjuvant chemotherapy – Η εξέταση με ΜΤ μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν , κατα τη διάρκεια ή μετά το πέρας της θεραπείας για την εκίμηση της ανταπόκρισης της βλάβης σε αυτή και τον καθορισμό των περαιτέρω χειρισμών (δείκτες απο ειδικά υλικά στη θέση της βλάβης είναι ιδιαίτερα βοηθητικοί). Διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα ( Infiltrating lobular carcinoma ) καθώς οι λοιπές μέθοδοι υστερούν στον καθορισμό της έκτασης της βλάβης (πολυεστιακότητα, πολυκεντρικότητα, ακριβή όρια) Διηθητικό καρκίνωμα των πόρων (Infiltrating ductal carcinoma ) – όπως παραπάνω Μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια , αγνώστου πρωτοπαθούς Πριν τη πραγματοποίηση ανακατασκευής του μαστού για την εκτίμηση υποτροπής Σιλικονούχα ή μη προθέματα για την εκτίμηση παρουσίας κακοήθειας καθώς και της ακεραιότητας του μοσχεύματος Εκτίμηση διήθησης της περιτονίας Εξέταση του ετερόπλευρου μαστού σε ασθενείς με διαγνωσμένη κακοήθεια στον ένα μαστό. Εκτιμηση υπολειμματικής νόσου μετα από τμηματεκτομή με θετικά χειρουργικά όρια. Παρακολούθηση ασθενών υψηλού κινδύνου ( Surveillance of high-risk patients ) – Μόνο οταν έχει τεκμηριωθεί απο ειδικές εξετάσεις γενετική προδιάθεση. Υποψία υποτροπής της κακοήθειας οταν τα κλινικά και μαστογραφικά ευρήματα είναι μη διαγνωστικά.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Περιλαμβάνουν τις γνωστες αντενδείξεις πραγματοποίησης μαγνητικής τομογραφίας ( βηματοδότες, παραμαγνητικά υλικά, νευροδιεγέρτες κ.α.). Η πραγματοποίηση της εξέτασης σε περίπτωση κύησης αν και δεν έχει αποδεδειγμένη επικινδυνότητα πρέπει να εξατομικεύεται μετα απο συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων. Να σημειωθεί οτι Μαγνητική τομογραφία μαστών δεν αποτελεί μέθοδο ελέγχου (Screening) του γενικού πληθυσμού. Παράλληλα είναι συμπληρωματική εξέταση της μαστογραφίας με την οποία , εφοσον έχει πραγματοποιηθεί, πρέπει να εκτιμούνται ταυτόχρονα. Αυτό οφείλεται στο οτι η Μαγνητική τομογραφία μαστών δεν απεικονίζει αποτιτανώσεις. Για το λόγο αυτό όταν πραγματοποιείται Μαγνητική τομογραφία πρέπει να προσκομίζεται και ο λοιπός έλεγχος που έχει πραγματοποιηθεί. Η Μαγνητική μαστογραφία είναι πιο χρήσιμη όπου η ευαισθησία της κλασσικής απεικόνισης είναι περιορισμένη (πυκνοί μαστοί, ουλές, εμφυτεύματα σιλικόνης), όπου υπάρχουν παράγοντες υψηλού κινδύνου, στη σταδιοποίηση και παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του μαστού.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Γυφτόπουλος Αναστάσιος

Ιατρός Ακτινολόγος

GDPR & Cookies

Μάθετε πως ο ΒΙΟΤΥΠΟΣ εναρμονίζεται με τον GDPR και το πως επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ.

Πατώντας Αποδοχή συμφωνείτε με τους όρους μας.