Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Παρουσίαση της εξελιγμένης μεθόδου για την εξέταση αυτοαντισωμάτων διέγερσης του θυρεοειδούς

Thyroid Stimulating Immunoglobulins, TSI

Ο εντοπισμός ή ο αποκλεισμός αυτοάνοσου υπερθυρεοειδισμού και η διαφοροποίησή του από διάσπαρτη αυτονομία του θυρεοειδούς αδένα. Η παρουσία αντισωμάτων TRAb υποδεικνύει ότι η θυρεοτοξίκωση του ασθενούς είναι αυτοάνοσης αιτιολογίας και δεν οφείλεται σε τοξική οζώδη βρογχοκήλη. Καθώς ο στόχος θεραπείας για τη νόσο του Graves ενδέχεται να διαφέρει από την αντιμετώπιση άλλων μορφών θυρεοτοξίκωσης, είναι σαφές ότι ο αρχικός προσδιορισμός αντισωμάτων TRAb είναι πολύτιμος.

Κλινική σημασία: Ο υπερθυρεοειδισμός στη νόσο του Graves (αυτοάνοσος υπερθυρεοειδισμός) προκαλείται από αυτοαντισώματα έναντι του υποδοχέα της TSH (TSHR).

Ενδεδειγμένη χρήση

Για in vitro διαγνωστική χρήση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των TSΙ που είναι ειδικά για τον υποδοχέα θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSHR) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με EDTA και ηπαρίνη λιθίου. Ο προσδιορισμός χρησιμοποιείται στην εκτίμηση των ασθενών με υποψία νόσου Graves.

Κύρια πλεονεκτήματα

Ο υποδοχέας της TSH περιλαμβάνει μια μεγάλη εξωκυττάρια περιοχή που παρουσιάζει επιτόπους για διάφορα αυτοαντισώματα, συμπεριλαμβανομένων των ανοσοσφαιρινών TSI και των ανοσοσφαιρινών καταστολής του θυρεοειδούς (TBI). Οι TSI μιμούνται τη διέγερση του θυρεοειδούς αδένα από την TSH και επειδή δεν ελέγχονται με ανάδρομη ρύθμιση, μία τέτοια διέγερση οδηγεί στον υπερθυρεοειδισμό της GD. Οι TBI προσδένονται στον υποδοχέα της TSH και αναστέλλουν τη διέγερση των θυρεοειδικών κυττάρων από την TSH, οδηγώντας σε υποθυρεοειδισμό. Οι προσδιορισμοί αυτοαντισωμάτων TSHR (TRAb) δεν κάνουν διάκριση μεταξύ TSI και TBI (τα συνήθη kit της αγοράς διεξάγουν την TRAb). Η ανάλυση με τα συστήματα της αυτοματοποιημένης ενισχυμένης χημειοφωταύγειας που χρησιμοποιεί ο ΒΙΟΤΥΠΟΣ έχει σχεδιαστεί για την ειδική ανίχνευση των αυτοαντισωμάτων διέγερσης. Για αυτό το λόγο, προσφέρει ανώτερη ευαισθησία και ειδικότητα από τις εξετάσεις TRAb για τη διάγνωση και τη διαχείριση της GD. Δεν υπάρχει φαινόμενο υψηλής δόσης Hook με την εξέταση μέχρι και έως την τιμή ελέγχου (800 IU/L). Οι εξετάσεις TRAb μετρούν ταυτόχρονα τα αυτοαντισώματα διέγερσης (TSI) και καταστολής (TBI) του θυρεοειδούς σε μία μη καθορισμένη αναλογία. Η νέα Μέθοδος προσδιορισμού TSI μετράει ειδικά τα αυτοαντισώματα διέγερσης, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου Graves. Η μέθοδος μας είναι η μοναδική αυτοματοποιημένη μέθοδος της αγοράς που δεν έχει παρεμβολές από τις ΤΒΙ ανοσοσφαιρίνες που κρύβουν την νόσο Graves κατά την ανάλυση.

 • Limit ανίχνευσης (LoD) = 0,06 IU/L.
 • Περιοχή γραμμικότητας μεθόδου 0,10 έως 40 IU/L
 • Όριο αποκοπής της εξέτασης για υπερθυρεοειδικούς ασθενείς με GD 0,55 IU/L

Πρόσθετες πληροφορίες

Η νόσος Graves (GD) αποτελεί την πιο κοινή αιτία της μεταβολικής δυσλειτουργίας που καλείται υπερθυρεοειδισμός. Εάν παραμείνει χωρίς θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει καρδιακές επιπλοκές, αποβολή κατά η διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκ γενετής ατέλειες, θυρεοειδική οφθαλμική νόσο και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή.

Η κλινική χρήση της εξέτασης TSI περιλαμβάνει:

 • την επιβεβαίωση της GD
 • την παρακολούθηση της θεραπείας των ασθενών με νόσο Graves
 • την πρόγνωση ύφεσης ή υποτροπής
 • την επιβεβαίωση της οφθαλμοπάθειας Graves
 • και την πρόβλεψη υπερθυρεοειδισμού σε νεογνά

Από κλινικές μελέτες είναι βέβαιο πια ότι η μέτρηση της TSI σε συνδυασμό με τις άλλες γνωστές εξετάσεις που διεξάγονται ως εξετάσεις ρουτίνας στο εργαστήριο μας, με αυθημερόν απάντηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν διεθνώς, μειώνουν κατά 85% την πιθανότητα και το κόστος εσφαλμένης διάγνωσης Το κόστος διάγνωσης της νόσου πριν την ανάπτυξη της νέας εξέτασης TSI είναι πολύ μεγάλο.

Γι αυτό οι νέες οδηγίες (guide lines) προτείνουν την παρακάτω πορεία ανάλυσης

Συμπερασματικά η χρησιμοποιούμενη μέθοδος από τον ΒΙΟΤΥΠΟ προσφέρει στον εξεταζόμενο τα παρακάτω:

 • μειώνει τον χρόνο διάγνωσης
 • μειώνει το κόστος διάγνωσης
 • μειώνει την πιθανότητα εσφαλμένης διάγνωσης
 • μειώνει τα ανεπιθύμητα συμπτώματα στους ασθενείς
 • αυξάνει την απόδοση της εκάστοτε θεραπείας
 • μειώνει το κόστος θεραπείας και άλλων νόσων που συνυπάρχουν μια και ο θυρεοειδής έχει κεντρικό ρόλο στον οργανισμό του ανθρώπου ως κύριος ρυθμιστής

Ως κατακλείδα ο ΒΙΟΤΥΠΟΣ μπορεί να προσφέρει στον εξεταζόμενο λαμβάνοντας υπόψη ότι ποιο σύγχρονο υπάρχει στο χώρο της διάγνωσης, Ποιοτικά Αποτελέσματα, σε πολύ μικρούς χρόνους (αυθημερόν), με ανταγωνιστικές τιμές, και συνδυαστικές εξετάσεις (όπως υπερηχογραφικό έλεγχο θυρεοειδούς, παρακέντηση θυρεοειδούς, σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Κωνσταντιανός Γ. Δημήτρης

Ph.D. Αναλυτικής Χημείας Παν. Αθηνών - Κλινικός Χημικός

GDPR & Cookies

Μάθετε πως ο ΒΙΟΤΥΠΟΣ εναρμονίζεται με τον GDPR και το πως επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ.

Πατώντας Αποδοχή συμφωνείτε με τους όρους μας.